Pew: Enamikul ameeriklastel on ateistide suhtes ebasoodne vaade

0

Pew Research Centeri küsitluse kohaselt suhtuvad ameeriklased enamikesse usurühmadesse positiivselt, kuid ateistide suhtes on neil negatiivne vaade.

Selle küsitlus 15. märtsil avaldatud Pew leidis, et peaaegu veerand (24 protsenti) ameeriklastest suhtub ateistidesse väga või mõnevõrra ebasoodsalt, samas kui vaid iga viies (20 protsenti) suhtub mitteusklikesse väga või mõnevõrra soodsalt.

“Ateistidel on USA kristlike rühmituste suhtes negatiivsed tunded ja see tunne kipub olema vastastikune,” märkis Pew 15. märtsil avaldatud küsitluses.

Pew leidis, et ateistid suhtuvad omalt poolt evangeelsetesse kristlastesse „ülekaalukalt negatiivselt”, rohkem kui kolm neljandikku (79 protsenti) väljendasid ebasoodsaid seisukohti, samas kui ainult 3 protsenti väljendavad positiivseid seisukohti.

Samuti on ateistid katoliiklaste, põhiprotestantide, mormoonide ja moslemite suhtes pigem negatiivsed kui positiivsed, paljastas Pew.

St. Paul, Minnesota, stend, mis ütleb, et ka ateistid hääletavad. (Michael Siluk / UCG / Universal Images Group Getty kaudu)

Uues uuringus küsiti vastajatelt, kas nende seisukohad erinevate usurühmade suhtes on väga soosivad, mõnevõrra soosivad, ei soosivad ega ebasoodsad, mõnevõrra ebasoodsad või väga ebasoodsad; vastajatel oli ka võimalus öelda, et nad ei tea piisavalt, et öelda.

Demokraatidel on ateistidest palju soodsam vaade kui vabariiklastel. Demokraatide ja demokraatidest leebemate seas on 24 protsendil ateistidest positiivne vaade, samas kui ainult 16 protsendil on negatiivne vaade. Seevastu vabariiklastest ja vabariiklastest leebemate seas on 35 protsendil ateistidest negatiivne vaade, samas kui vaid 10 protsendil on ateistide suhtes positiivne seisukoht.

Rühm, millel läks üldiselt kõige paremini, olid juudid, 35 protsenti küsitlusele vastanutest ütles, et neil on juutidest mõnevõrra või väga soodne vaade, samas kui vaid 6 protsenti vastas, et neil on ebasoodne vaade. 58 protsenti inimestest ütles, et neil pole kumbagi.

Protestantide netosoodsushinnang oli samuti 20 punkti ja katoliiklaste netosoodumus oli 16 punkti.

Kaks ebasoodsa hinnanguga usurühma olid moslemid ja mormoonid (Jeesuse Kristuse kirik ja viimse aja pühade kirik). Vaid 17 protsenti ameeriklastest suhtub moslemitesse positiivselt, samas kui 22 protsendil on ebasoodne vaade.

Mormoonid said ebasoodsa hinnangu 10 punkti. Kõigist ameeriklastest on 25 protsendil mormoonidest väga või mõnevõrra ebasoodne vaade, samas kui 15 protsendil on väga või mõnevõrra negatiivne seisukoht.

Ainult 43 protsenti ameeriklastest tunneb isiklikult mormoone, kuid see on väikseim protsent kõigist rühmadest.

Denial of responsibility! shaychurch.com is an automatic aggregator around the global media. All the content are available free on Internet. We have just arranged it in one platform for educational purpose only. In each content, the hyperlink to the primary source is specified. All trademarks belong to their rightful owners, all materials to their authors. If you are the owner of the content and do not want us to publish your materials on our website, please contact us by email – at loginhelponline@gmail.com The content will be deleted within 24 hours.

Read original article here

Leave A Reply